Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 


Драгица Станковић, проф. разредне наставе

Била је ученик OШ "Чибуковачки партизани". Завршила је Педагошку академију "Желимир Жељко Ђурић" у Ужицу, а затим и Учитељски факултет у Ужицу. У ОШ "Чибуковачки партизани" ради као професор разредне наставе од 2000. године.

Напредовањем у струци стекла је звање педагошког саветника 2013. године. Аутор је едукативног блога  gaginaskolica.wordpress.com.


Дејана Ковачевић, проф. разредне наставе

Учитељски факултет завршила је у Ужицу.  Радила је на различитим позицијама у просвети током протеклог периода. Напредовањем у струци 2012. године стекла је звање педагошки саветник, а 2016. године звање самостални педагошки  саветник.

Савладала  је базичну обуку из области коучинга на Интернационалној Академији ,,Inge Rock“. Поседује и међународни сертификат Неуролингвистичког програмирања са звањем НЛП Практичар. Стечено знање примењује у раду са ученицима, колегама и родитељима. У сарадњи са другим удружењима и појединцима реализује радионице на тему комуникације и личног развоја.

Аутор је едукативног блога посвећеног образовању и личном  развоју www.dejanakovacevic.com.


Ивана Милановић, проф. разредне наставе

Ивана Милановић је рођена у Краљеву. Потиче из учитељске породице. Средњу педагошку школу завршила је у Јагодини, а Учитељски факултет у Ужицу. У школи „Чибуковачки партизани“ ради од 2000. године.

 

 


Борјанка Дебељак, проф. разредне наставе

Учитељски факултет завршила је 2010. године у Ужицу.
Од 2004. године ради на замени у ОШ "Чибуковачки партизани", а у сталном радном односу је од 20. маја 2011. године.

 

 


 Јелена Величанин, проф. разредне наставе

Учитељски факултет завршила је у Јагодини. У Основној школи ,,Чибуковачки партизани“ ради 20 година као учитељица.

 

 

 


Драгана Ђоковић, проф. разредне наставе

Рођена је у Ваљеву. Основну школу је завршила у Пецкој, Педагошку академију у Шапцу, а Учитељски факултет у Ужицу. У ОШ "Чибуковачки партизани" ради од 1996. год.

 

 

 


Ивана Тошић, проф. енглеског језика

Рођена је у Краљеву где је и завршила основу школу и гимназију (друштвено језички смер). У Крагујевцу сам 2003. године завршила филолошки факулет и има звање професор енглеског језика. Исте године је почела да ради у ОШ „Чибуковачки партизани“ у којој и даље ради.

 

 


 

Биљана Љубичић, проф. техничког образовања

Завршила је студије на Техничком факултету Чачак на смеру Техника и информатика, где је стекла звање Професор техничког образовања. Од 2012. године запослена је у Основној школи „Чибуковачки партизани“.

 


Марија Ђуровић, мастер графичког дизајна

Завршила је Високу школу ликовних и примењених уметности у Београду и ФИЛУМ у Крагујевцу. Излагала је на више групних и самосталних изложби.

 

 

 


Олга Бажалац, проф. немачког језика

Рођена је у Краљеву 1960. године, где је завршила Гимназију, а потом уписала Филолошки факултет у Београду и дипломирала на одсеку за германистику- група за немачки језик и књижевност.
У школи је запослена од 1985.године.

 


Драгана Недељковић, дипломирани музички педагог

Завршила је музичку академију. Као наставник ради 17 година.

 

 

 


Александра Славковић, проф.енглеског језика и књижевности

Основну школу и гимназију завршила је у Краљеву, где је и рођена. Дипломираla је као професор енглеског језика и књижевности на ФИЛУМ Крагујевац школске 2006-2007, јануара, кад и почиње да ради у ОШ Петар Николић у Краљеву. Свој рад наставља у Љигу као професор у гимназији и средњој струковној школи Хиљаду триста каплара. Почиње са радом у ОШ "Чибуковачки партизани" 2011, паралелно ради у више школа, ОШ "Петар Николић", Економска школа Краљево и Шумарска школа Краљево. У међувремену похађа домаће и међународне курсеве, обуке и семинаре за јачање компетенција наставника. Ради као наставник Грађанског васпитања и Енглеског језика Учествује у многим акцијама, организује радионице, трибине, предавања, активно ради са Ученичким парламентом и сарађује са колегама на многим пројектима који чине нашу школу бољом.


Вера Обрадовић, проф. географије и историје

Образовање: 2010/2011. год.- Државни универзитет у Новом Пазару, Србија, смер историја-географија, 1978-1981. год. - ВПШ, Скопље, Македонија, смер историја-географија.

Испит за лиценцу за наставника: 1984. год. - положен стручни испит (лиценца) ПМФ, Београд, Србија

Радно искуство: запослена од 1982. год.  а у нашој школи од 1997. год.


Андријана Чурлић, професор биологије

Запослена је у ОШ „Чибуковачки партизани“, ОШ “Димитрије Туцовић“  и координатор је наставе  у ШОСО „Иво Лола Рибар“ у Краљеву. Дипломирала је на ПМФ Универзитет Приштина; одсек- Биологија; смер - Заштита животне средине. Завршила је дошколовавање за рад са децом са сметњама у развоју на ФАСПЕР-Београд.                      

Обучена је за едукативни рад са одраслима у пројекту „Друга шанса“. Прошла је обуку у оквиру пројекта “School for a living planet” /WWF Austria и учесник истоименог међународног такмичења школа у изради пројеката.

Активни је члан Друштва дефектолга Србије  са два рада на стручним скуповима. Укључена је у рад еколошког друштва „Ибар“. Користи енглески, познаје француски и норвешки језик на основном нивоу.

У раду са децом приоритети су јој развој личости ученика и способности критичког мишљења. У раду користи разноврсне наставне технике . Проблемска настава јој је доминантна у раду.


Марко Јевтић, професор хемије

Рођен је у Крагујевцу 7.10.1977. године, у породици родитеља Душана Јевтића, дипл. инг. технологије и мајке Олге Јевтић, дипл. економисте.

Основну школу и нижу музичку  школу завршио је у Крагујевцу, као и средњу техничку школу, смер хемијско-технолошки техничар. Студије хемије, на смеру за истраживање и развој похађао је на природно-математичком факултету универзитета у Крагујевцу где је и дипломирао на катедри за биохемију код проф. др. Славице Солујић.

Пре рада у основним школама на територији општине Краљево радио је на читавом низу хонорарних послова, а поготово током средње школе и студија, а све у циљу материјалног доприноса породици.

Тренутно је запослен као наставник хемије у више школа на територији општине Краљево. Поред основне школе „Чибуковачки партизани“, ради у основној школи „Петар Николић“ Самаила и у школи за основно образовање одраслих при основној школи „Јован Цвијић“ у Сирчи. Активно се служи, поред матерњег, и енглеским језиком.

У браку је од 2010. године са супругом Јасном Јевтић и отац је двоје деце, Анђеле и Вука, који су старости 5 и 2 године.


Ана Милановић, стручни сарадник - педагог 

Рођена је у Краљеву 1982. године. Основне студије завршила је у Београду на Филозофском факултету, одсек Педагогија 2009. године. Након завршених студија стекла је звање Системског породичног психотерапеута при Европској Асоцијацији Системских терапеута 2016. године. Живи и ради у Краљеву од 2009. године. Запослена је у школи на месту стручног сарадника од октобра 2015. године.


Горица Вељковић , проф. разредне наставе

Била је ученик ОШ "Чибуковачки партизани". Завршила је Педагошку академију "Желимир Жељо Ђурић" у Ужицу, а затим и Учитељски факултет у Јагодини. Од 1989. до 1991. ради на одређено на Гочу и ОШ ,,Браћа Вилотијевић". У ОШ "Чибуковачки партизани" ради као професор разредне наставе од 1. 9. 1991. године.

 


Славица Јанковић, проф. разредне наставе

Рођена у Краљеву 2. 9. 1970. године. У ОШ "Чибуковачки партизани запослена од 1994. године. Завршила је Педагошку академију "Желимир Жељо Ђурић" у Ужицу као васпитач предшколско - образовних организација 1992. и наставник разредне наставе 1993. Звање професора разредне наставе стиче на Учитељском факултету у Јагодини 2007. године.