Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
 
МОЈА ЗЕЛЕНА ШКОЛА
 
   Наша школа је номинована за учешће у пројекту "Школе за бољи квалитет ваздуха". Овај пројекат је покренуо УНИЦЕФ уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а циљ је заједничко праћење квалитета ваздуха, СТЕМ образовање и омладински активизам у Србији. Пројекат ће трајати до 2023. године уз финансијску подршку амбасаде Краљевине Норвешке.
   Пројекат СТЕМ - „Моја зелена школа“
Пројекат „Моја зелена школа“ се ослања на научни процес којим метеоролози долазе до података о временским приликама.
  1. Како меримо температуру?
  2. Како се на основу тих мерења пројектују или адаптирају простори у којима боравимо?
  3. Како можемо предвидети колика ће бити температура за неколико година?
Општи циљ пројекта је разумевање методологије примене истраживачког учења и пројектне наставе у СТЕМ системима.
Специфични циљеви:
  • Упознавање учесника са методом истраживачког учења кроз практичан рад.
  • Упознавање учесника са методом пројектне наставе кроз задатак.
  • Упознавање организације рада у различитим школама уз хоризонтално учење.
  • Развој разумевања о истраживачком учењу и пројектној наставни кроз повратне информације од ментора.
  • Разумевање јаких и слабих страна спроведеног пројекта.
Пројекат у нашој школи реализују:
наставница биологије Душица Вукомановић- координатор пројекта,
наставница биологије Андријана Чурлић,
наставница географије Вера Обрадовић,
наставница технике и технологије Биљана Љубичић,
наставник хемије Марко Јевтић,
наставница ликовне културе Марија Ђуровић и
наставница енглеског језика Ирена Филиповић.