Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Наставно особље школске 2022/2023. године

Р.бр.

Презиме и име наставника

Предмет који предаје

Врста стручности

Степен стручности

1.

Драгана Ђоковић

разредна настава

проф. разредне наставе

7.

2.

Ивана Милановић

разредна настава

 проф. разредне наставе

7.

3.

Марина Златић

разредна настава

 магистар методике наставе српског језика и књижевности

7/II

4.

Борјанка Дебељак

разредна настава

 проф. разредне наставе

7.

5.

Дејана Ковачевић

продужени боравак

 проф. разредне наставе

7.

6.

Драгица Станковић

разредна настава

 проф. разредне наставе

7.

7.

Зденка Крсмановић

разредна настава

 проф. разредне наставе

7.

8.

Весна Рајевић

разредна настава

 проф. разредне наставе

7.

9.

Горица Вељковић

разредна настава

 проф. разредне наставе

7.

10.

Милан Алексић

разредна настава

 проф. разредне наставе

7.

11.

Славица Јанковић

разредна настава

 проф. разредне наставе

7.

12.

Јелена Величанин

разредна настава

 проф. разредне наставе

7.

13.

Бојан Радибратовић

разредна настава

 проф. разредне наставе

7.

14.

Јелена Обрадовић

српски језик и књижевност

 професор српског језика

7.

15.

Ана Максимовић

српски језик и књижевност

 професор српског језика

7.

16.

Владан Алексић

српски језик и књижевност

 професор српског језика

7.

17.

Ивана Тошић

енглески језик

 професор енглеског језика

7.

18.

Александра Славковић

енглески језик

 професор енглеског језика

7.

19. 

Тијана Вучковић

енглески језик

професор енглеског језика

7.

20. 

 Ана Пљакић

енглески језик

професор енглеског језика

7.

21.

Ирена Филиповић

енглески језик 

професор енглеског језика 

7.

22.

Данијела Јовић

немачки језик

 професор немачког језика

7.

23.

Бажалац Олга

немачки језик

професор немачког језика

7.

24.

Марија Ђуровић

ликовна култура

професор ликовне културе

7.

25.

Драгана Недељковић

музичка култура

 професор музичке културе

7.

26.

Биљана Дебељак

Хаџиахметовић

географија

 професор географије

7.

27.

Сања Стевановић

Чамагић

историја

 професор историје

7.

28.

Вера Обрадовић

географија и историја

 професор географије и историје

7.

29.

Снежана Поњавић

математика

 професор математике

7.

30.

Сања Токалић Марковић

математика

 професор математике

7.

31.

Јелена Думић

математика

 професор математике

7.

32.

Љубиша Вељковић

физика

 професор физике

7.

33.

Душица Вукомановић

билогија

 професор биологије

7.

34.

Андријана Чурлић

биологија

 професор биологије

7.

35. 

Сандра Дашић

биологија

професор биологије

7.

36.

Марко Јевтић

хемија

 професор хемије

7.

37.

Биљана Љубичић

техничко и инф. образовање, техника и технологија 

професор ТИО

7.

38.

Анка Драгићевић

техничко и инф. образовање, техника и технологија

 професор ТИО

7.

39.

Ивана Делевић

физичко и здравствено васпитање, обавезне физичке активности

 професор физичког и здравственог васпитања

7.

40. 

Александар Миловановић

физичко и здравствено васпитање, обавезне физичке активности

 професор физичког и здравственог васпитања

 7.

41.

Срећко Костић

физичко и здравствено васпитање, обавезне физичке активности

 професор физичког и здравственог васпитања

7.

42. 

Марија Обрадовић

физичко и здравствено васпитање, обавезне физичке активности

професор физичког и здравственог васпитања

7.

43.

Живан Бугарчић

информатика, ТИО, техника и технологија

 професор технике и информатике

7.

44.

Алекса Грујичић

верска настава

 вероучитељ

7.

45.

Владимир Грујић

верска настава

 вероучитељ

7.

46. 

Јелена Драгојловић

верска настава

 вероучитељ

7.

47.

Марина Милисављевић

грађанско васпитање

 професор разредне наставе

 7.