Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

У нашој школи настава се одвија од 7:30 до 19:30 у две смене. Бесплатни продужени боравак ради до 16:00 часова. Часови допунске наставе, секције и изборни предмети реализују се по утврђеном распореду истакнутом на огласној табли школе, пре или после часова редовне наставе. 

Ученици од првог разреда уче енглески језик, а од петог уче и немачки језик. Од првог до осмог разреда ученици похађају верску наставу или грађанско васпитање као изборне предмете. 

Дикоби на таблиДикоби на табли

Од школске 2018/2019. године ученици од првог разреда похађају нови облик васпитно-образовног рада под називом Пројектна настава. 

Од школске 2020/2021. године ученици од првог разреда похађају нови наставни предмет под називом Дигитални свет.

Ученици другог циклуса могу изабрати једну од следећих слободних наставних активности:

 • Језик и културу
 • Хор и оркестар
 • Чуваре природе
 • Свакодневни живот у прошлости

Анкетирање ученика за избор слободне наставне активности врши се крајем текуће школске године за наредну школску годину.

Ученици другог циклуса могу похађати следеће секције:

 • саобраћајну секцију
 • информатичку секцију
 • драмску секцију
 • литерарно-новинарску секцију
 • одбојкашку секцију
 • стони-тенис
 • еколошку секцију
 • ликовну секцију
 • географску секцију
 • историјску секцију

Како посебну пажњу посвећујемо спорту и физичкој активности, нашим ученицима је на располагању фискултурна сала и три спортска терена у дворишту школе. Добро опремљени кабинети омогућују квалитетну наставу. Коришћењем информационих технологија, наставници наше школе знатно су унапредили наставни процес.