Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

У нашој школи настава се одвија од 8:00 до 19:30 у две смене. Бесплатни продужени боравак ради до 18:00 часова. Часови допунске наставе, секције и изборни предмети реализују се по утврђеном распореду истакнутом на огласној табли школе, пре или после часова редовне наставе. 

Ученици од првог разреда уче енглески језик, а од петог уче и немачки језик. Од првог до осмог разреда ученици похађају веронауку или грађанско васпитање као изборне предмете. 

Дикоби на таблиДикоби на табли

У школској 2018/2019. ученици првог разреда похађају нови облик васпитно-образовног рада под називом Пројектна настава.

Од другог до четвртог разреда ученици похађају следеће изборне предмете:

• Народна традиција
• Чувари природе
У току године ученици похађају само један од понуђених предмета.

Од петог до осмог разреда похађају следеће изборне предмете:
• Цртање, сликање, вајање
• Хор и оркестар
• Информатика и рачунарство
• Изабрани спорт - фудбал, кошарка, рукомет и одбојка
У току године ученици похађају само један од понуђених предмета.

Анкетирање ученика за избор предмета се врши крајем текуће школске године за наредну школску годину.
Како посебну пажњу посвећујемо спорту и физичкој активности, нашим ученицима су на располагању две фискултурне сале (велика и мала). Добро опремељени кабинети омогућују квалитетнију наставу не само информатике него и коришћење информационих технологија и у настави других предмета.