Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Позив за подношење понуда за фотографисање, осигурање и ужину ученика у школској 2023/2024. години

Јавна набавка - екскурзије и настава у природи:     Позив - екскурзије                Конкурсна документација        Одлука

                                                                          Позив - настава у природи     Конкурсна документација        Одлука

Напомена: Благовременим ће се сматрати понуде које буду примљене од стране наручиоца најкасније до 13. 9. 2019. год. до 12 часова.

Јавна набавка - радови на замени подова:     Позив          Конкурсна документација 

Напомена: Благовременим ће се сматрати понуде које буду примљене од стране наручиоца најкасније до 5. 6. 2019. год. до 12 часова.

Радови на санацији дела канализационе мреже:   Позив    Конкурсна документација 

Напомена: Благовременим ће се сматрати понуде која буде примљене од стране понуђача најкасније до 1. 4. 2019. год. до 12 часова.

Јавна набавка енергената :         Позив          Конкурсна документација         Одлука

Напомена: Благовременим ће се сматрати понуде које буду примљене од стране понуђача најкасније до 1. 2. 2019. год. до 12 часова.