Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ИЗВЕШТАЈ СА РЕАЛИЗОВАНЕ ОПД ОБУКЕ ЗА УЧЕНИКЕ 7.РАЗРЕДА У ОШ „ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ“ ИЗ КРАЉЕВА  У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ

 

Обука ученика 7. разреда о правима детета је ове године организована 13.10.2020. и 14.10.2020. године у фискултурној сали ОШ „Чибуковачки партизани“. Због тренутне епидемиолошке ситуације динамика рада је била у складу са потребама ученика и време трајања радионица је било клизно у корист квалитета рада и достизања постављеног циља. На обуци је учествовало 26 ученика 7. разреда. Радионице су водиле учитељице Борјанка Дебељак и педагог Ана Милановић.

 Теме које су обухваћене обуком односиле су се на Конвенцију о правима детета, права, обавезе и одговорности ученика, појам и врсте насиља, злостављања и занемаривања, сукоб права, предрасуде и стереотипи, партиципацја и дискриминација, план акције. Ученици су другог дана обуке након завршеног радионичарског дела радили су на изради акционог плана у циљу промовисања дечијих права на нивоу локалне заједноце, оснаживању вршњака да своја права непостедно остварују, препознају своје снаге и утичу на њихово остварење. Завршни део обуке односио се на размену утисака о корисности оваквог начина рада на занимљив и конструктиван начин.

Селекција ученика за чланове опд тима је рађена на основу мотивационих писама, мишљења учитеља и разредних старешина, предметних наставника о постигнућима ученика и ангажовању школским и ваншколским активностима. Посебна пажња је посвећена ученицима из осетљивих група како и мотивисању ученика да се укључе у рад тима.

Известилац

Ана Милановић

 

 

ОПД за ученике 7. разреда