Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Пројекат „Ка инстутуционализацији праћења инклузивног образовања” 

 

 

 

Пројекат од националног значаја биће пилотиран у 20 основних школа широм Републике Србије са циљем да се дође до коначног предлога који ће обухватити мерљиве, изводљиве, релевантне, економичне и информативне стандарде, показатеље и доказе са снажном повезаношћу са самим квалитетом образовног процеса.

 

•         Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

 

•         Група за социјалну инклузију

 

•         Центар за образовне политике

 

Основни циљ пројекта је креирање новог предлога Стандарда квалитета рада васпитно-образовних установа за нову планирану ревизију стандарда у 2016, који треба да укључи нове и адаптиране показатеље из Оквира за праћење инклузивног образовања у Републици Србији Института за психологију.

 

Циљ пројекта: ревизија стандарда и пилотирање нових доказа заснованим на показатељима и доказима из Оквира за праћење инклузивног образовања у Републици Србији и из приручника „Колико је инклузивна наша школа?“

 

•         Ојачати Стандарде квалитета рада васпитно-образовних установа додатним стандардима, показатељима и доказима који се односе на инклузивност школе

 

•         Анализа постојећих података добијених кроз спољашње вредновање

 

•         Самоевалуација 10 школа која користи нове доказе, показатеље и стандарде

 

•         Њихово пилотирање у још 10 школа

 

•         Анализа података са пилотирања

 

•         Дефинисање коначних препорука за ревизију документа Стандарди квалитета рада образовно-васпитних установа

 

•         Акредитација семинара за јачање самоевалуације инклузивности школа 

 

 

Завод за вредновање квалитета рада васпитно-образовних установа (ЗВКОВ) као партнер на пројекту, укључен је у процес настанка предлога за ревизију Стандарда, која би требало да усвоји осетљивије индикаторе за различите аспекте инклузивног образовања, са циљем да се унапреде различити аспекти школског функционисања у вези са инклузивношћу, као и да усмери развој школских капацитета у том правцу. Процес ревизије укључује досадашње анализе у успешности стандарда од стране ЗВКОВ-а. Пројекат це се реализовати у три сегмента.