Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

У нашој школи настава се одвија од 7:30 до 19:00 у две смене. Бесплатни продужени боравак ради до 18:00 часова. Часови допунске наставе, секције и изборни предмети реализују се по утврђеном распореду истакнутомна огласној табли школе, пре или после часова редовне наставе. 

Ученици од првог рзреда уче енглески језик, а од петог уче и немачки језик. Од првог до осмог разреда ученици похађају веронауку или грађанско васпитање као изборне предмете. 

Дикоби на таблиДикоби на табли

 Од првог до четвртог разреда похађају следеће изборне предмете:

• Рука у тесту
• Народна традиција
• Чувари природе
• Од играчке до рачунара
У току године ученици похађају само један од понуђених предмета.

Од петог до осмог разреда похађају следеће изборне предмете:
• Цртање, сликање, вајање
• Свакодневни живот у прошлости
• Хор и оркестар
• Информатика и рачунарство
• Изабрани спорт - фудбал, кошарка, рукомет и одбојка
У току године ученици похађају само један од понуђених предмета.

Анкетирање ученика за избор предмета се врши крајем текуће школске године за наредну школску годину.
Како посебну пажњу посвећујемо спорту и физичкој активности, нашим ученицима су на располагању две фискултурне сале (велика и мала). Добро опремељени информатички кабинети и дигитални кабинет омогућују квалитетнију наставу не само информатике него и коришћење информационих технологија и у настави других предмета.