Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

                                                          Обука за ученике VI  разреда о правима детета

Обука ученика VI разреда о правима детета је организована 15. маја 2019. године и 24. маја 2019. године у просторијама наше школе. На обуци је учествовало 25 ученика VI разреда. Теме које су на обуци реализоване односиле су се на Конвенцију о правима детатета, права, обавезе и одговорности ученика, појам и врсте насиља, злостављање и занемаривање, сукоб права, предрасуде и стереотипи , партиципација и дискриминација и сл.  На другом дану обуке ученици су израдили акциони план у циљу промовисања права детета у школи и лoкалној заједници.  Интересовање ученика за учешће у раду ОПД тима је било велико. 

Тим који је правио селекцију учесника водио је рачуна о ученицима који су из осетљивих категорија и посебну пажњу је посветио охрабривању ових ученика да се укључе у рад тима. Ученици су били мотивисани да раде у тиму и учествују у изради акционих планова. Деца су препознала потребу да све што су научили на обуци пренесу својим вршњацима и да узму активно учешће у реализацији активности.

Обука је одржана у оквиру пројекта „Образовање за права детета“, који реализује Ужички центар за права детета, уз подршку Песталоци дечје фондације из Швајцарске.

                                                                    Радионица "Интегритет"

       Последње недеље марта ученици наше школе у пратњи наставнице Андријане Чурлић организовали су дружење и радионице са ученицима ШОСО "Иво Лола Рибар". Реализоване радионице су ученици планирали у оквиру свог акционог плана који су израдили на размени ученика у Дечјем селу Песталоци (Pestalozzi), у Трогену, Швајцарска, a у оквиру пројекта Образовање за права детета. Ученици су прво посетили радионице и упознали се са начином рада у ШОСО "Иво Лола Рибар", а затим је организовано дружење и три радионице са темом интегритет. Ученици обе школе су били више него задовољни овом посетом и навели су да су у међусобном дружењу нашли много више сличности него што су очекивали и да су провели један изузетно забаван и испуњен дан. Договор је да ће дружење да се настави и следећа планирана активност је заједничко снимање кратког филма за међународно такмичење.

                                                            Уређивање екстеријера

      У петак 29.03.2019. ученици седмог разреда Соња Поњавић, Нађа Николић, Дарко Николић, Михајло Ђокић и Јован Кићановић су у оквиру акционог плана, који су направили док су били на размени ученика у Дечјем селу Песталоци (Pestalozzi) у Швајцарској, предвидели да мало улепшају школу и околину. План је да се цртежима прекрију сви не тако лепи и дискриминаторни графити који се налазе на зидовима школе. У томе су им помогли талентовани ученици седмог и шестог разреда. Ученици су покренули ову акцију у нади  да ће се други учиници осећати пријатније када угледају њихове цртеже и да ће бити мотивисани да и они дају свој допринос у улепшавању заједничког окружења.

                                                       Радионица "Дискриминација 2"

       Ученици седмог разреда Предраг Терзић, Богдан Станчић, Илија Матковић, Алекса Божовић и Јанко Сретеновић су одржали изузетно занимљиве и поучне радионице на тему дискриминације и борбе против дискриминације. Радионице су у оквиру акционог плана, који су направили док су били на размени ученика у Дечјем селу Pestalozzi у Швајцарској, а у оквиру пројектa Образовање за права детета. Сви су уживали у овим радионицама и направили још један корак напред у правцу стварања толерантније и пријатније атмосфере у школи и окружењу.

                                                           Радионица "Дискриминација 1"

      Ученици седмог разреда Ленка, Анђела, Богдана, Андреа и Лука  применили су знања и вештине стечена   у Швајцарској у дечијем селу Песталоци у оквиру пројекта Образовање за права детета. Они су ученицима 6. разреда наше школе организовали три радионице чији је циљ био  подизање свести  у којој мери је дискриминација присутна међу ученицима, како утиче на оне који су њој изложени, као и начине борбе против ње. На крају радионице сви су били задовољни јер су кроз вршњачку едукацију успели да стекну нове вештине и побољшају своје окружење..

Дискриминација
Тимски рад 

 

Вршњачка едукација

    ОПД тим седмог разреда пролази радионице и вршњачку едукацију ученика осмог разреда. Кроз радионице ученици осмог разреда преносе знања стечена на радионицама о правима детета у Дечјем селу "Песталоци" у оквиру пројекта Образовање за права детета.

   Наш ОПД тим након радионица преноси искуства и у својим одељењима. Циљ је оснаживање ученика у поштовању обавеза и разумевању и сведочењу права све деце.