Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Јавна набавка - радови на замени подова:     Позив          Конкурсна документација 

Напомена: Благовременим ће се сматрати понуде које буду примљене од стране наручиоца најкасније до 5. 6. 2019. год. до 12 часова.

Радови на санацији дела канализационе мреже:   Позив    Конкурсна документација 

Напомена: Благовременим ће се сматрати понуде која буде примљене од стране понуђача најкасније до 1. 4. 2019. год. до 12 часова.

Јавна набавка енергената :         Позив          Конкурсна документација         Одлука

Напомена: Благовременим ће се сматрати понуде које буду примљене од стране понуђача најкасније до 1. 2. 2019. год. до 12 часова.

Радови на санацији крова:          Позив          Конкурсна документација          Одлука

Напомена: Благовременим ће се сматрати понуде које буду примљене од стране понуђача најкасније до 4. 4. 2017. год. до 12 часова.

Јавна набавка енергената:          Позив          Конкурсна документација          Одлука

Напомена: Благовременим ће се сматрати понуде које буду примљене од стране понуђача најкасније до 26.1.2017. год. до 12 часова.