Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Радови на санацији крова:          Позив          Конкурсна документација          Одлука

Напомена: Благовременим ће се сматрати понуде које буду примљене од стране понуђача најкасније до 4.4.2017. год. до 12 часова.

 

Јавна набавка енергената:          Позив          Конкурсна документација          Одлука

Напомена: Благовременим ће се сматрати понуде које буду примљене од стране понуђача најкасније до 26.1.2017. год. до 12 часова.