Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

КОНФЕРЕНЦИЈА "РОДИТЕЉИ И НАСТАВНИЦИ" 

      Национална асоцијација родитеља и наставника Србије, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Фондације за отворено друштво, организовала је 23. марта 2019. године своју другу конференцију "Родитељи и наставници - корак даље у неговању интеркултуралности и мултикултуралности у образовању". Конференцији су присуствовали и представници наше школе Катарина Здравковић, Ана Милановић и Драгана Ђоковић.

ТРИБИНА "ИНТЕРКУЛТУРАЛНОСТ" 

       У Новом Пазару је 16. 3. 2019. године реализован део пројекта
“Интеркултуралност“, који спроводи Национална асоцијација родитеља и наставника (НАРНС) уз подршку Фондације за отворено друштво.
      Библиотекарка Маријана Марковић из ОШ „ Браћа Вилотијевић“ и учитељица наше школе Драгана Ђоковић, биле су као представници Клуба родитеља и наставника нашег града. Међу домаћинима били су наставници, родитељи и деца. Приказани су филмови, које су снимала деца. Ученици пет школа из Краљева које имају Клуб родитеља и наставника (КРИН), снимали су филм о Новом Пазару и Лесковцу. Док су се спремали за радионице, учили су о тим градовима. Направљен је и плакат, који је поклоњен домаћинима.
     Овом трибином истакнута је потреба да се континуирано ради на освешћивању наставника, родитеља и деце о значају интеркултуралности. Договорене су и активности, које су у плану за реализацију.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА КЛУБА РОДИТЕЉА И НАСТАВНИКА

     На састанку одржаном у првој половини јанура 2019. године, чланови Клуба родитеља и наставника  донели су одлуку о спровођењу хуманитарне акције на нивоу школе поводом Светосавских дана. Ученици школе су уз помоћ родитеља и разредних старешина прикупили пуно сликовница, бојанки, књига за децу, прибора за цртање и писање. Циљ ове хуманитарне акције био је да се обрадују наши најмлађи суграђани на дечјем одељењу Здравственог центра "Студеница" у Краљеву и да им што брже и креативније прође време на путу ка оздрављењу. Представници Клуба родитеља и наставника наше школе, учитељица Драгана Ђоковић и родитељ Владан Пејовић заједно са неколицином ученика, посетили су 23. јануара 2019. године дечје одељење и уручили дарове деци која су у том тренутку била хоспитализована.

ОБУКА НАСТАВНИКА ЗА ПИСАЊЕ ПРОЈЕКАТА

     У просторијама НАРНС-а у Београду 15. и 16. децембра 2018. године одржана је дводневна обука "Изградња капацитета образовних институција у Републици Србији за писање пројеката и коришћење потенцијалних извора финансирања за унапређивање квалитета, праведности и ефикасности рада" за чланове Националне асоцијације родитеља и наставника Србије. Ову обуку омогућио је владин Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва/СИПРУ. За успешну реализацију семинара заслужни су предавачи Саша Гламочки и Мирјана Трифуновић Паул, као и представница НАРНС-а Драгана Ђурић. 

Учесници семинара били су и наставници наше школе, Драгана Ђоковић, Драгица Станковић и Драгана Недељковић.

Захваљујемо се заједници Партнерски за образовање, НАРНС.

Атмосфера са радионица

НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА РОДИТЕЉА И НАСТАВНИКА СРБИЈЕ

    Представници Наставничког већа, Савета родитеља као и директорка ОШ "Чибуковачки партизани" Катарина Здравковић, присуствовали су Међународној конференцији у Београду, 20. 10. 2018. године, коју је под покровитељством МПНТР, Фондације за отворено друштво, Србија, Тима за укључивање и УНИЦЕФ-а, организовала Национална асоцијација родитеља и наставника Србије (НАРНС). Циљ присуствовања конференцији јесте унапређивање рада Клуба родитеља и наставника у школи.

 

Међународна конференција

КЛУБ РОДИТЕЉА И НАСТАВНИКА

     ОШ „ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ“  је 2018. године донела одлуку да формира Клуб родитеља и наставника, који ће заједно са Саветом родитеља и школским тимовима радити на обезбеђивању значајнијег и директнијег учешћа родитеља по питањима од интереса за рад школе и образовање ученика, и креирати чврсту сарадњу родитеља и наставника.

     Под покровитељстом Министарства просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ-а програм је прилагођен условима у нашем систему образовања. Клубови родитеља и наставника представљају групе које чине родитељи и наставници заинтересовани да се активније укључе у креирање и реализацију програма који пружају подршку за све учеснике активне у образовном процесу – ученике, родитеље и наставнике. Посебна добит од успостављања Клуба, који окупља и родитеље и наставнике, јесте управо заједнички рад кроз који се унапређује међусобна сарадња и обезбеђује достизање најбољег интереса ученика у процесу образовања, а на питања као што су: унапређивање образовних постигнућа, мотивације за школско учење и остваривање подстицајне и безбедне климе у школи и генерално безбедности деце, превенције насиља, итд.

Опширније о Клубу родитеља и наставника можете прочитати у следећим документима:

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА САВЕТ РОДИТЕЉА ОШ „ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ“

НАЧИН РАДА КЛУБА РОДИТЕЉА И НАСТАВНИКА