Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Тимови и остала задужења 2019/20.

 

Тимови 2019/20

 

Назив тима

Чланови

ТИМ ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ И ЈАВНЕ НАСТУПЕ

Недељковић Драгана, Драгана Ђоковић, Огаревић Драган, Владан Алексић, Јелена Обрадовић, Ана Максимовић, Милан Алексић Ивана Милановић, Марина Златић, вероучитељи

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

Катарина Здравковић, Ана Милановић, Марина Златић, Јелена Обрадовић, Марко Јевтић, Дејана Ковачевић, Мирјана Шиљковић, Драгана Недељковић, Драгана Ђоковић

ТИМ ЗА ПРОМОВИСАЊЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА И ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА

Душица Вукомановић, Биљана Љубичић, Олга Бажалац, Марко Јевтић, Љубиша Вељковић, Бојан Радибратовић, Биљана хаџиахметовић

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Мирјана Шиљковић, Биљана Хаџиахметовић, Андријана Чурлић, Александар Мартић, Горица Вељковић, Зденка Крсмановић, Јелена Обрадовић

Рад са даровитима: Снежана Поњавић

ТИМ  ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Вера Обрадовић, Сања Стевановић Чамагић, Ивана Милановић, Ивана Тошић, Драгана Недељковић, Милан Алексић, Ана Милановић, УП(Стефан Лазовић)

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

 

Дејана Ковачевић, Драгана Ђоковић, Данијела Јовић, Борјанка Дебељак, Ана Милановић, Биљана Љубичић, представници УП; СР; ЛЗ

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ УСТАНОВЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Снежана Поњавић, Јелена Думић, Катарина Здравковић, Драгица Станковић, Љубиша Вељковић, Ана Максимовић, Ивана Милановић, Драгана Ђоковић, Драгана Недељковић

 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Александра Славковић

 

ВРШЊАЧКИ ТИМ

Ивана Тошић

ТИМ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОЈЕКТА „УКЉУЧИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ОПИСМЕЊАВАЊА У СИСТЕМ ОБРАЗОВАЊА РС(ФИН ПИС)“

Биљана Љубичић, Живан Бугарчић, Анка Драгићевић, Снежана Поњавић,  Марина Милисављевић, Мирјана Шиљковић, Дејана Ковачевић, Зденка Крсмановић, Вера Обрадовић

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ

Сања Стевановић Чамагић, Борјанка Дебељак, Горица Вељковић, Анка Драгићевић, Живан Бугарчић, Владан Алексић, Вера Обрадовић, Бојан Радибратовић, Драгана Недељковић

Марко Јевтић,Александра Славковић, Драгица Станковић, Ана Максимовић („SHAREE“тим)

ТИМ ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА И НАСТАВНИЦИМА (приправницима/стажистима) У ПРИЛАГОЂАВАЊУ ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ

Олга Бажалац, Горица Вељковић, Ивана Тошић, Ана Максимовић, Марко Јевтић, Драгица Станковић, Ивана Милановић, Дејана Ковачевић

 

 

ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА «ОБРАЗОВАЊЕМ ЗА ПРАВА ДЕТЕТА» 

Катарина Здравковић(координатор)Борјанка Дебељак, Ана Милановић, Драгана Ђоковић, Драгана Неддељковић, Александра Славковић

 

ТИМ ЗА ПИСАЊЕ ПРОЈЕКАТАи “fundraising”

Драгана Ђоковић, Драгица Станковић, Драгана Недељковић, Дејана Ковачевић, Данијела Јовић, Андријана Чурлић, Ана Милановић, Катарина Здравковић, Борјанка Дебељак, Јасмина Кораћ, Новица Милошевић

ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

Јелена Думић, Биљана Љубичић, Мирослав Марковић, Марина Златић, Милан Алексић, Весна Рајевић, Ивана Тошић, Јелена Обрадовић, Новица Милошевић, Живан Бугарчић

Сајт школе: Живан Бугарчић и Драгица Станковић

ТИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ И РАЗЛИЧИТИХ ОБЛИКА ПОНАШАЊА(ДРОГА, АЛКОХОЛИЗАМ, ПУШЕЊЕ, ДЕЛИКВЕНЦИЈА..)

Ана Милановић, Мирјана Шиљковић, Андријана Чурлић, Душица Вукомановић, Мирослав Марковић, Ивана Делевић, Александар Миловановић, Небојша Јовановић

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНАТЦИЈУ

Андријана Чурлић, Љубиша Вељковић, Александар Мартић, , Зденка Крсмановић, Борјанка Дебељак, Ивана Милановић, Биљана Хаџиахметовић, Јелена Обрадовић, Александра Славковић

КЛУБ РОДИТЕЉА И НАСТАВНИКА

Драгана Ђоковић, Ана Милановић, Борјанка Дебељак, Драгана Недељковић, Јелена Думић, Драгица Станковић, Татјана Вјетровић, Марија Станковић,  Јелена Жерађанин

ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „ЧИТАЛИЋИ“

Борјанка Дебељак, Марина Милисављевић, Љиљана Ракић, Данијела Сурла

 

 

Стручни активи 2019/20

 

Назив стручнoг актива

Чланови

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Катарина Здравковић, Ана Милановић, Владан Пејовић(СР),Мина Марковић (УП), ЛЗ

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Ана Милановић, Зденка Крсмановић, Борјанка Дебељак, Милан Алексић, Ивана Милановић, Биљана Хаџиахметовић, Ивана Тошић, Александра Славковић, Андријана Чурлић

 

 

Остала задужења наставника 2019/20

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ

Катарина Здравковић, Ана Милановић, Весна Зечевић, Недељковић Драгана, Јелена Величанин, Душица Вукомановић, Марко Јевтић, Ивана Делевић, Мирјана Шиљковић, Вера Обрадовић, Дејана Ковачевић, Снежана Поњавић, Биљана Љубичић, Александра Славковић, Сања Стевановић Чамагић, Драгана Ђоковић, Андријана Чурлић, Јелена Думић, Андријана Чурлић, Марина Милисављевић, руководиоци разредних већа

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

Катарина Здравковић, Ана Милановић, Весна Зечевић, Недељковић Драгана, Јелена Величанин, Душица Вукомановић, Марко Јевтић, Ивана Делевић, Мирјана Шиљковић, Вера Обрадовић, Дејана Ковачевић, Снежана Поњавић, Биљана Љубичић, Сања Стевановић Чамагић, Драгана Ђоковић, Јелена Думић, Марина Милисављевић, руководиоци разредних већа: Зденка Крсмановић,Борјанка Дебељак, Милан Алексић, Ивана Милановић, Биљана Хаџиахметовић, Ивана Тошић, Александра Славковић, Андријана Чурлић

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Катарина Здравковић, Ана Милановић, Мирјана Шиљковић, Марина Златић, Зденка Крсмановић,Борјанка Дебељак, Милан Алексић, Ивана Милановић, Биљана Хаџиахметовић, Ивана Тошић, Александра Славковић, Андријана Чурлић, Драгана Ђоковић, Марко Јевтић, Драгана Недељковић, Јелена Думић, Сања Стевановић Чамагић, Биља Љубичић, Вера Обрадовић, , Олга Бажалац, Снежана Поњавић, Душица Вукомановић, Дејана Ковачевић

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД МАТИЧНИХ КЊИГА

Зденка Крсмановић,Борјанка Дебељак, Милан Алексић, Ивана Милановић, Биљана Хаџиахметовић, Ивана Тошић, Александра Славковић, Андријана Чурлић, Весна Зечевић

 

ШКОЛСКА КОМИСИЈА ЗА  ПОПИС ИНВЕНТАРА

Драган Огаревић, Бојан Радибратовић, Горица Вуковић

ЗАПИСНИЧАР СЕДНИЦЕ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

Марина Милисављевић

РАСПОРЕД ЧАСОВА

Александар Мартић

ШКОЛСКИ КООРДИНАТОРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ ЕС-ДНЕВНИКА

Драгица Станковић, Анка Драгићевић

ЛЕТОПИС

Марина Милисављевић

ОСОБА ЗАДУЖЕНА ЗА РУКОВАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРОМ

 

Катарина Здравковић, Живан Бугарчић

 

 

Чланови педагошког колегијума 2019/20

 

Редни бр.

Назив већа

Бр. Наст.

Руководилац

1.

Веће за српски језик

4

Љиљана Ракић(Замена Ане Максимовић)

2.

Веће природних наука

3

Душица Вукомановић

3.

Веће физичког васпитања

4

Ивана Делевић

4.

Веће страних језика

5

Данијела Јовић

5.

Веће учитеља

14

Марина Златић

6.

Веће за математику

3

Александар Мартић

7.

Веће  друштвених наука

3

Сања Стевановић Чамагић

8.

Веће за техничко и информатику

3

Анка Драгићевић

9.

Веће за уметност и вештине

2

Марија Ђуровић

Разред

Име и презиме

Разред

Име и презиме

I

Зденка Крсмановић

V

Биљана Дебељак Хаџиахметовић

II

Борјанка Дебељак

VI

Ивана Тошић

III

Милан Алексић

VII

Александра Славковић

IV

Драгица Станковић

VIII

Андријана Чурлић