Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Наставно особље школске 2019/2020. године

Р.бр.

Презиме и име наставника

Предмет који предаје

Врста стручности

Степен стручности

1.

Драгана Ђоковић

разредна настава

Проф. разредне наставе

7.

2.

Ивана Милановић

разредна настава

Проф. разредне наставе

7.

3.

Марина Златић

разредна настава

Магистар методике наставе српског језика и књижевности

7/II

4.

Борјанка Дебељак

разредна настава

Проф. разредне наставе

7.

5.

Дејана Ковачевић

продужени боравак

Проф. разредне наставе

7.

6.

Драгица Станковић

разредна настава

Проф. разредне наставе

7.

7.

Зденка Крсмановић

разредна настава

Проф. разредне наставе

7.

8.

Весна Рајевић

разредна настава

Проф. разредне наставе

7.

9.

Горица Вељковић

разредна настава

Проф. разредне наставе

7.

10.

Милан Алексић

разредна настава

Проф. разредне наставе

7.

11.

Славица Јанковић

разредна настава

Проф. разредне наставе

7.

12.

Јелена Величанин

разредна настава

Проф. разредне наставе

7.

13.

Бојан Радибратовић

разредна настава

Проф. разредне наставе

7.

14.

Јелена Обрадовић

српски језик

Професор српског језика

7.

15.

Ана Максимовић

српски језик 

Професор српског језика

7.

16.

Данијела Николић Сурла

српски језик

Професор српског језика

7.

17.

Љиљана Ракић

српски језик

Професор српског језика

7.

18.

Владан Алексић

српски језик

Професор српског језика

7.

19.

Драган Огаревић

енглески језик

Наставник енглеског језика

6.

20.

Ивана Тошић

енглески језик

Професор енглеског језика

7.

21.

Александра Славковић

енглески језик, грађанско

Професор енглеског језика

7.

22.

Данијела Јовић

немачки језик

Професор немачког језика

7.

23.

Бажалац Олга

немачки језик

Професор немачког језика

7.

24.

Марија Ђуровић

ликовна култура

Професор ликовне културе

7.

25.

Драгана Недељковић

музичка култура

Професор музичке културе

7.

26.

Биљана Дебељак

Хаџиахметовић

географија

Професор географије

7.

27.

Сања Стевановић

Чамагић

историја

Професор историје

7.

28.

Вера Обрадовић

географија и историја

Професор географије и историје

7.

29.

Снежана Поњавић

математика

Професор математике

7.

30.

Александар Мартић

математика

Професор математике

7.

31.

Јелена Думић

математика

Професор математике

7.

32.

Љубиша Вељковић

физика

Професор физике

7.

33.

Душица Вукомановић

билогија

Професор биологије

7.

34.

Андријана Чурлић

биологија

Професор биологије

7.

35.

Татјана Срећковић

биологија

Професор биологије

7.

36.

Марко Јевтић

хемија

Професор хемије

7.

37.

Биљана Љубичић

техничко и инф. образовање, техника и технологија 

Професор ТИО

7.

38.

Анка Драгићевић

техничко и инф. образовање, техника и технологија

Професор ТИО

7.

39.

Мирослав Марковић

физичко васпитање

Професор физичког

7.

40.

Ивана Делевић

физичко васпитање

Професор физичког

7.

41. 

Александар Миловановић

физичко васпитање

Професор физичког

 7.

42.

Небојша Јовановић

физичко васпитање

Професор физичког

7.

43.

Живан Бугарчић

информатика, ТИО, техника и технологија

Професор технике и информатике

7.

44.

Александар Јовић

веронаука

Вероучитељ

7.

45.

Владимир Грујић

веронука

Вероучитељ

7.

46. 

Јелена Драгојловић

веронаука

Вероучитељ

7.

47.

Новица Милошевић

информатика и рачунарство

 Професор технике и информатике

 7.