Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Продужени боравак

 

Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања детета млађег школског узраста које пре редовне наставе остаје у кући и без надзора проводи време до поласка у школу. Школе тиме добијају нову и захтевнију улогу која од запослених захтева организованију бригу о детету  током целог дана. Продужени дневни рад пре или после редовне наставе – продужени боравак, један је од модела којим се могу квалитетно и структурално решити наведени проблеми, посебно у урбаним срединама. Нова улога школе на тај ће начин бити максимално и рационално искоришћена  јер пружа небројене могућности деловања у сврху правилног развоја и раста сваког детета у квалитетну особу, корисну својој породици и заједници.

Наша школа пружа деци и родитељима коришћење продуженог боравка у периоду од  07-16h у зависности од смене у редовној настави. Ученицима се пружа помоћ при изради домаћих задатака као и додатно-допунски рад у сарадњи са педагошком службом. Осим тога, током недеље ученици имају и ликовну секцију, хор и час енглеског језика. У сарадњи са Шумарском школом и домом ученика, свакодневно ученици имају кувани оброк у продуженом боравку. Родитељи и деца изражавају велико задовољство, јер на овај начин бринемо и о здрављу и развоју ученика. Са ученицима раде:

Тамара Милорадовић, мастер учитељ

Ивана Тошић, наставник енглеског језика

Смиљка Јовановић, ликовна секција

Драгана Недељковић, хор

 

Продужени боравак омогућава ученицима, који су ван куће пре или после наставе занимљиво и корисно проведено време, а родитељима, на првом месту, безбедност њихове  деце, сигурност и поверење у васпитно-образовни рад наставника.

Продужени боравак

Продужени боравак 2017/2018. године

 

    У школи је организован продужени боравак за ученике првог и другог разреда.Циљеви реализације садржаја  продуженог боравка су у складу са општим и специфичним циљевима основног образовања:

-Омогућити детету развој као социјалног бића кроз живот и сарадњу са осталом децом;

-Омогућити детету квалитетеан програм и открити његове пуне потенцијале као јединствене особе;

-Припремити дете за даље образовање и перманентно учење;

-Оспособљавање за самостално учење итд.

Смене у боравку су организоване у периоду од 7.00-13.00ч   и 11.00-16.00 ч.

Самосталан рад у боравку подразумева писање домаћих задатака, понављање, вежбање и утврђивање обрађеног градива, као и допунску наставу по потреби.

Активан одмор  је време када се ученици друже, играјући друштвене или  едукативне игре у учионици, парку, школском дворишту.

Слободне активности  се реализују кроз разноврсне слободне или усмерене активности (радионице) из области екологије, ликовне, музичке и драмске  уметности, спорта , комуникације.

Слободно време ученика се организује у складу са њиховим афинитетима и интересовањима сходно времену које дете проводи у боравку.

Наведене активности ученика реализује и прати учитељица Дејана Ковачевић.

У продуженом боравку се реализују секције из eнглеског језика, ликовне и музичке културе.

 

 

Едукативне радионице

Јесен

Празници

Правила понашања

Слободно време и учење