Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Наставно особље школске 2018/2019. године

Р.бр.

Презиме и име наставника

Предмет који предаје

Врста стручности

Степен стручности

1.

Ђоковић Драгана

разредна настава

Проф. разредне наставе

7.

2.

Милановић Ивана

разредна настава

Проф. разредне наставе

7.

3.

Златић Марина

разредна настава

Магистар методике наставе српског језика и књижевности

7/II

4.

Дебељак Борјанка

разредна настава

Проф.разредне наставе

 

7.

5.

Ковачевић Дејана

продужени боравак

Проф. разредне наставе

7.

6.

Станковић Драгица

разредна настава

Проф.. разредне наставе

7.

7.

Крсмановић Зденка

разредна настава

Проф. разредне наставе

7.

8.

Рајевић Весна

разредна настава

Проф. разредне наставе

7.

9.

Вељковић Горица

разредна настава

Проф. разредне наставе

7.

10.

Алексић Милан

разредна настава

Проф. разредне наставе

7.

11.

Јанковић Славица

разредна настава

Проф. разредне наставе

7.

12.

Величанин Јелена

разредна настава

Проф. разредне наставе

7.

13.

Радибратовић Бојан

разредна настава

Проф. разредне наставе

7.

14.

Милорадовић Тамара

разредна настава

Проф. разредне наставе

7.

15.

Обрадовић Јелена

српски језик

Професор српског језика

7.

16.

Максимовић Ана

српски језик 

Професор српског језика

7.

17.

Алексић Владан

српски језик 

Професор српског језика

7.

18.

Огаревић Драган

енглески језик

Наставник енглеског језика

6.

19.

Тошић Ивана

енглески језик

Професор енглеског језика

7.

20.

Славковић Александра

енглески језик

Професор енглеског језика

7.

21.

Јовић Данијела

немачки језик

Професор немачког језика

7.

22.

Молер Викторија

немачки језик

Професор немачког језика

7

23.

Бажалац Олга

немачки језик

Професор немачког језика

7.

24.

Ђуровић Марија

ликовна култура

Професор ликовне културе

7.

25.

Вулевић Немања

ликовна култура

Професор ликовне култура

7.

26.

Недељковић Драгана

музичка култура

Професор музичке културе

7.

27.

Хаџиахметовић Биљана

географија

Професор географије

7.

28.

Стевановић Чамагић Сања

историја

Професор историје

7.

29.

Обрадовић Вера

географија и историја

Професор географије и историје

7.

30.

Поњавић Снежана

математика

Професор математике

7.

31.

Мартић Александар

математика

Професор математике

7.

32.

Думић Јелена

математика

Професор математике

7.

33.

Вељковић Љубиша

физика

Професор физике

7.

34.

Вукомановић Душица

билогија

Професор биологије

7.

35.

Чурлић Андријана

биологија

Професор биологије

7.

36.

Срећковић Татјана

биологија

Професор биологије

7.

37.

Јевтић Марко

хемија

Професор хемије

7.

38.

Љубичић Биљана

техничко и инф. образовање,техника и технологија 

Професор ТИО

7.

39.

Драгићевић Анка

техничко и инф. образовање,техника и технологија

Професор ТИО

7.

40.

Марковић Мирослав

физичко васпитање

Професор физичког

7.

41.

Делевић Ивана

физичко васпитање

Професор физичког

7.

42. 

Миловановић Александар

обавезне физичке активности

Професор физичког

 7.

43.

Бугарчић Живан

информатика, ТИО, техника и технологија

Професор технике и информатике

7.

44.

Јовић Александар

веронаука

Вероучитељ

7.

45.

Грујић Владимир

веронука

Вероучитељ

7.

46. 

Матовић Драгина

грађанско васпитање

Наставник грађанског 

7.

47.

Деспотовић Наталија

српски језик 

Професор српског језика

7.

48.

Милошевић Новица

информатика и рачунарство

 Професор технике и информатике

 7.

 49.

Ракић Љиљана 

 српски језик

 Професор српског језика

 7.

50.

Цветић Мирослав

физика

Професор физике

7.