Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ

 

Вера Oбрадовић и Живан Бугарчић као и педагог школе Ана Милановић су одржали уводну радионицу у Ученичком парламенту на тему Дигитално насиље.

 

Радионици присуствују и директор школе Весна Шапоњић и координатор УП Александра Славковић.

 

Ученици су давали примере и активно учествовали.  Даљи кораци су да ученици на часовима грађанског васпитања и ОЗ презентују својим одељењима научено на радионицама, што смо одмах започели на часовима грађанског.

 

 

 

 

 

Слике са презентације

ИЗ АРХИВЕ

Акција УП1
Образац за извештај о одржаној акцији