Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

РАСПОРЕД ЧАСОВА 2019-20 год.

Распоред часоваРаспоред часова

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА  СВЕ РАЗРЕДЕ

Распоред часова за ову школску годину урадиће задужени наставник Александар Мартић и то за све ви­до­вe васпитно-образовног рада. За педагошко-психолошку осмиш­ље­ност и укупну структуру распореда часова одговорна је педагошко психолошка служба школе .

Распоредом часова ће се тра­жи­ти оптимална решења која ће, пре свега, одговарати ученицима школе. Сви распореди часова биће доступни ученицима, ро­ди­те­љи­ма ученика и другим чинио­цима који прате живот и рад школе на сајту школе. За­ме­не за одсутне наставнике одре­ђиваће, по правилу, директор школе.